Mechanizmus účinku prístroja Immunotic

Mechanizmus účinku prístroja Immunotic


Nekonečné množstvo informácií uložených v ľudskom tele je takým zázrakom, ktorý je vedecky
ťažko vysvetliteľný. Neustále obnovovanie organizmu, biorytmus, komunikácia medzi bunkami,
delenie buniek, DNA, gény, neuróny, to všetko sú malé stavebné kamene toho, čomu hovoríme
život. Tieto časti sú v stálom kontakte s celým systémom, ale aj so sebou navzájom. Časť týchto
procesov sú už dnes aj vedecky dokázané. Žiadne omyly, žiadne chyby, hoci sa na to naskytne milión
príležitostí.
Ako je to možné, že každodenne vzniká nový život, bez chýb, s pamäťou a energiou na desaťročia, s
tisíce-ročnou genetickou rozmanitosťou? Ako by mohlo byť toto telo chybné? Ako môže byť chyba
to, čo evidujeme ako chorobu? Ak sme dospeli až sem, naskytne sa otázka: je možné, že sme sa
doteraz približovali k pojmu zdravie z nesprávneho smeru? Čo sa zmení, keď ochorieme? A
hlavne: od čoho?

Veda reaguje na nové objavy niekedy rýchlo, niekedy zas veľmi pomaly, nech sú to akokoľvek
epochálne objavy. Pojem kvantová biológia má najmenej 100 rokov, a od tej doby bola predstava,
podľa ktorej sú bunky vo vzájomnom kontakte prostredníctvom elektrických vĺn a kmitov, dokázané
množstvom experimentov. Každá informácia a pokyn – ktoré ovláda a riadi mozog ako centrálny
systém – prúdi prostredníctvom kmitov. Aj z toho vidno, aká geniálna inteligencia vytvárala naše
telo. Priestor medzi tkanivami vypĺňa z veľkej časti voda, ktorá je veľmi vhodná pre prenášanie
vibrácií. Aj základom dnešnej biomedicíny je to, že všetko je zložené z kmitov, všetko vibruje.
Všetky drobné – nami ani nevnímané – procesy nášho organizmu riadi náš mozog pomocou vibrácií.
Tieto vibrácie sú merateľné, a v diagnostike hrajú dôležitú úlohu zariadenia ktoré sú založené na
získavaní informácií o vibráciách, napríklad EKG, CT, MR, EEG.
Nedávne výskumy naznačujú, že choroba je tiež vibrácia, je to výsledkom vibrácie vnímanej ako
chybná. Avšak, podľa iných prípadov založených na empirických poznatkoch, zlá vibrácia nie je
chyba – je len biologická adaptácia k životnej situácii. Náš organizmus jednoducho rezonuje
pomocou svojich citlivých receptorov – čo spočíva vo vedou doposiaľ nie celkom objasnených
procesoch – nielen na fyzické, ale aj na mentálne a duševné pocity. Tak môže byť pravdivé staré
zistenie, že všetky choroby majú duševné pozadie. A naozaj: v skutočnosti všetky výnosy nášho
života sa objavia aj vo fyzickom tele.
V čom nám teda môže Immunotic pomôcť?
Na vibrácie organizmu považované za poruchové vyvíja taký účinok, že disharmónia kmitov zanikne
– a miesto nich organizmus naštartuje z pamäte svojej nekonečnej inteligencie tie správne
harmonické vibrácie. Toto prístroj docieli pomocou špeciálnych obdĺžnikových signálov.
Obdĺžnikový signál nie je prirodzená vlna, v informačnej zásobárni organizmu sa nenachádza žiadna
podobná informácia, takže organizmus miesto nich použije v každom prípade vibrácie naplnené
pôvodnými informáciami. A pôvodné informácie sú v prípade všetkých živých organizmov zdravie a
harmónia – to je kľúč k prežitiu. Základnými informáciami ani nemôžu byť žiadne iné informácie,
pretože by akákoľvek odchýlka mohla ohroziť nielen jednotlivcov a populáciu, ale aj samotný druh. Z
uvedených vyplýva, že neharmonické (disharmonické) vibrácie nie sú chybné, ale sú to vibrácie
naplnené takou informáciou navyše, ktorú vytvoril mozog k začatiu nejakého adaptačného procesu.
Pôsobenie frekvencií a impulzov prebieha na úrovni informácií, takže ak mozog zistí, že v organizme
sa nachádza taká zmena, ktorá už nemá príčinu, tak môže zmobilizovať energie potrebné na
obnovenie.  Týmto vlastne pôsobí na samo-liečiace procesy organizmu, ktoré hoci ešte doposiaľ
veda presne nezadefinovala, ale niekoľkokrát ich zažila. Nemôžeme byť tak slepí, že by sme
predpokladali, že naše telo držíme pri živote my sami na vedeckých základoch. Ľudský organizmus je
oveľa starší ako ktorákoľvek veda, a disponuje takou elementárnou znalosťou a múdrosťou, ktoré
podľa našich súčasných vedomostí nedokážeme pochopiť.

 

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA IMMUNOSLIM

Obezitu môžeme v dnešnej dobe považovať za civilizačnú chorobu. Okrem toho, že zapríčiňuje
poruchy sebavedomia a prekáža nám pri každodennej činnosti, môže spôsobiť aj mnoho vážnych
komplikácií. U ľudí s nadváhou je pravdepodobnosť vzniku ďalších ochorení oveľa väčšia.
Obezita je vlastne porucha, ktorá spôsobuje zmeny v rovnováhe energetickej bilancie. Toto sa
prejavuje vo zvýšení príjmu potravy a/alebo v znížení spotreby energie, a to sa časom ukáže vo
zvýšenom ukladaní tuku.

Príčiny obezity môžu byť rôzne: genetické faktory, stravovacie návyky, sedavý spôsob života, reakcie
na lieky, choroba (hormonálna porucha), zmeny životného štýlu, stres, nesprávne vžité návyky, a
hoci aj negatívne myšlienky a vzory.
Na určenie stupňa obezity sa používa index telesnej hmotnosti, čo znamená: telesná hmotnosť v
kilogramoch delené druhou mocninou telesnej výšky. To je tzv. BMI (Body Mass Index). Na základe
toho hovoríme o nadváhe, ak je hodnota indexu nad 25, o obezite ak je nad 30, a ťažkej obezite, ak
dostaneme hodnotu 35-40 a vyššiu.
V dôsledku použitia prístroja ImmunoSlim sa informácia nadmerného ukladania normalizuje, tj.
rovnovážna informačná porucha môže pominúť. Ak k tomu dôjde, organizmus sám využije a
spotrebuje redundantné tukové zásoby a zbaví sa prebytočných kíl. To isté platí aj pre príliš malé
množstvo tuku: aj v tomto prípade hovoríme o poruche, ktorá sa takisto môže používaním prístroja
napraviť. Práve preto môžu prístroj s uspokojením používať nielen tí čo chcú schudnúť, ale aj tí, čo
by radi pribrali. Nejde tu o žiadne odbúravanie tukov, ale o optimalizácii zásob. Ak niekto trpí
vážnou chorobou a používa prístroj ImmunoSlim, môže sa stať, že nezačne schudnúť ale priberať po
použití prístroja. To sa deje preto, že procesy odohrávajúce sa v organizme sú v tomto prípade
zamerané predovšetkým na prežitie, a k tomu sú potrebné také rezervy, aké len dokáže organizmus
uskladniť. Demoláciu tukových zásob začne až vtedy, ak už nepotrebuje nadbytočnú energiu pre
regeneráciu.
Používaním prístroja ImmunoSlim sa udeje optimalizácia vibračných informácií týkajúcich sa
uskladnenia. Ak sa v organizme podarí obnoviť informačné vibrácie prebytočného uskladnenia,
chudnutie začne automaticky. Ak však medzi tým hladujeme kvantitatívne či kvalitatívne, v
organizme sa znovu môže objaviť informácia skladovania. Aj preto je veľmi dôležité dopĺňať
vitamíny a minerály v dostatočnom množstve, resp. zavedenie pravidelných stravovacích návykov.
Vo väčšine prípadov je problém telesnej hmotnosti náhradné konanie, je vyjadrením duševného
problému. V prípade obezity je to zvyčajne ochranný mechanizmus v súvislosti s nedostatkom lásky,
v prípade abnormálnej chudosti akási projekcia celoživotnej neschopnosti seba samého.

 

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA ALLERGETIC

 

Alergia je abnormálna nadmerná aktivita imunitného systému organizmu. Podstatou ochorenia je,
že imunitný systém organizmu podnikne útok aj voči takým látkam, ktoré nie sú za normálnych
okolností nebezpečné. Príznaky alergie môžu mať v závislosti od príčin veľmi rozmanité formy. V
prípade peľovej alergie je charakteristický zápal nosových a očných slizníc. Svrbenie a neustále
syndrómy prechladnutia sú bohužiaľ veľmi nepríjemné.
Potravinová alergia je obranný mechanizmus voči nejakému jedlu, ktoré je za normálnych okolností
neškodný pre nealergického človeka. Zvyčajne vyvoláva okamžité reakcie, niekoľko minút alebo
sekúnd po konzumácii jedla. Tieto príznaky sú závažné, môžu byť aj život ohrozujúce.
O citlivosti na jedlo (intolerancii) hovoríme vtedy, ak sa po jedle objavujú nepríjemné príznaky.
Reakcie v tomto prípade nie sú príliš rýchle, môžu sa prejaviť niekoľko hodín, možno dní po vstupe
do organizmu. Citlivosť ovplyvňuje predovšetkým zažívacie ústrojenstvo, môžu ju sprevádzať bolesti
brucha, nadúvanie, hnačka a zvracanie.
Základným problémom je, že v každom prípade sa musia hľadať individuálne príčiny problému.

Pri používaní prístroja Allergetic tie bunky organizmu, ktoré aplikujú reakciu v správnej miere, v
skutočnosti pripomínajú – prostredníctvom komunikácie medzi bunkami – reaktívnym bunkám tie
správne pomery. Správne vibrácie, ktoré dorazili do každej bunky organizmu najprv „upokoja” tieto
prehnané imunitné reakcie všeobecnou harmonizáciu prostredia, v ktorom sa bunky priebežne
obnovujú a regenerujú. Vo všeobecnosti sa môže povedať, že bunky odovzdávajú informácie, ktoré
sú v nich geneticky kódované, resp. tie, ktoré v priebehu života zabudovali do svojej činnosti. Pokiaľ
práve ide o chybnú, nadmernú reakciu voči nejakej látke, tak aj novovzniknutá bunka dedí tieto
informácie. Preto je možné trpieť po celý život na príznaky alergie, aj keď tieto bunky, ktoré sa ako
prvé zúčastnili týchto prehnaných reakcií odumierajú.
Frekvencie potrebné na uplatňovanie správnych informácií a impulzy sa do organizmu dostávajú
pomocou prístroja Allergetic. Pri používaní sú omnoho menej očakávané príznaky naznačujúce
reverziu ako pri používaní akéhokoľvek iného zariadenia Immunotic. Tu je vlastne potrebné
pripomínať niektorým bunkám, čo dávnejšie vedeli, a čo ako geneticky zakódované informácie,
kedykoľvek musia byť použiteľné.
V závislosti od tých „príliš“-ných reakcií musí byť použitie správnych reakcií uskutočniteľné v
individuálne odlišnom čase.
Vo všeobecnosti alergia signalizuje na duševnej úrovni prílišné odmietnutie, ohraničenie, čo
organizmus dokonale reprodukuje na fyzickej úrovni.

 

 

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA Immunotic REmove

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA Immunotic REmove
Úlohou nervového systému je adaptácia k životnému prostrediu a zosúladenie činnosti organizmu.
Výsledkom fungovania nervovej sústavy je zrak, sluch, čuch, zmysel pre rovnováhu, chuť, a vnímanie
kože a svalstva. Popri tom aj pohyb, celý metabolizmus, činnosť srdca a hormonálny systém sú
systémy fungujúce na základe neurónových spojov. Formálnou a funkčnou jednotkou nervovej
sústavy je neurón, alebo nervová bunka, ktorá podľa činnosti môže byť zmyslového, motorického a
asociačného (prepojovacieho) charakteru. Na podnety vnímané nervovým systémom organizmus
reaguje reflexmi. Tieto reakcie môžu byť svalového resp. kožného pôvodu.
Ochrnutie znamená zlyhanie funkčnosti svalu alebo svalovej skupiny. Príslušná časť tela sa môže stať
úplne necitlivou, tupou. Tento proces, samozrejme má rôzne stupne – brnenie, necitlivosť, slabosť.
Dôvodmi môžu byť:
 ochorenia svalov
 neurologicko-degeneratívne ochorenia
 detská obrna
 nehodové zranenia
 poranenia pri pôrode
 závažné psychické problémy
Podľa najnovších výskumov organizmus používa nervové dráhy na realizáciu príkazu vydaného
mozgom po ten bod, pokiaľ sú tie neporušené, nepoškodené, sú vhodné pre prenos nervového

impulzu. Avšak tie isté výskumy priniesli ohromujúce poznatky: informácie vystupujúce z mozgu
nemajú k dispozícii iba jedinú možnú cestu! Žiaľ, pozorovatelia vzťahov mozgu a nervového systému
zatiaľ nenašli spôsob, akým by bolo možné nájsť a využiť tú druhú cestu, ale výskumy pokračujú
ďalej.
Predstavte si stimuláciu mozgu, ako zablúdeného turistu v strede mesta, ktorý by sa chcel dostať do
prímestského záhradného mesta, ale frekventovaná hlavná trieda je uzavretá. Potrebuje len taký
polohovací systém, ktorý preňho „prepočíta” cestu s vynechaním uzavretej oblasti, aby mohol
odovzdať svoje posolstvo. Je to nemožné? Predtým, než by sme súdili unáhlene, spomeňme si na
„nemožné!” názory veľkých ľudí, ktoré považovali za nemožné lietajúce predmety ťažšie ako vzduch,
alebo nutnosť viac ako piatich počítačov. Vtedy. Možno že o 100 rokov bude ochrnutie pomocou
jednoduchého polohovacieho programu – liekov, zariadenia, či iného – jednoduchšie liečiteľné ako
prechladnutie.
Do tej doby sme však frekvencie a impulzy prístroja Immunotic REmove nastavili tak, aby v
prípadoch ochrnutia či poruchách prenosu impulzov pomáhal organizmu nájsť tú najkratšiu cestu,
resp. aby začal používať regeneračné informácie poškodených nervových dráh, pokiaľ má k
dispozícii dostatočné množstvo energie na vykonanie úlohy. Účinok prístroja REmove na
informačnej úrovni v horeuvedených oblastiach môže vyžadovať od organizmu zvýšenú spotrebu
energie, preto je počas používania tohto zariadenia obzvlášť dôležité zabezpečenie odpočinku,
relaxu, a prísunu živín.

 


  • Print
  • Facebook
  • email