Mechanizmus účinku prístroja Immunotic

 

Nekonečné množstvo informácií uložených v ľudskom tele je takým zázrakom, ktorý je vedecky ťažko vysvetliteľný. Neustále obnovovanie organizmu, biorytmus, komunikácia medzi bunkami, delenie buniek, DNA, gény, neuróny, to všetko sú malé stavebné kamene toho, čomu hovoríme život. Tieto časti sú v stálom kontakte s celým systémom, ale aj so sebou navzájom. Časť týchto procesov sú už aj vedecky dokázané. Žiadne omyly, žiadne chyby, hoci sa na to naskytne milión príležitostí.

Ako je to môžné, že každodenne vzniká nový život, bez chýb, s pamäťou a energiou na desaťročia, s tisíce-ročnou genetickou rozmanitosťou? Ako by mohlo byť toto telo chybné? Ako môže byť chyba to, čo evidujeme ako chorobu? Ak sme dospeli až sem, naskytne sa otázka: je možné, že sme sa doteraz približovali k pojmu zdravie z nesprávneho smeru? Čo sa zmení, keď ochorieme? A hlavne: od čoho?

Veda reaguje na nové objavy niekedy rýchlo, niekedy zas veľmi pomaly, nech sú to akokoľvek epochálne objavy. Pojem kvantová biológia má najmenej 100 rokov, a od tej doby bola predstava, podľa ktorej sú bunky vo vzájomnom kontakte prostredníctvom elektrických vĺn a kmitov, dokázané spústami experimentov. Každá informácia a pokyn – ktoré ovláda a riadi mozog ako centrálny systém – prúdi prostredníctvom kmitov. Aj z toho vidno, aká geniálna inteligencia vytvárala naše telo. Priestor medzi tkanivami vypĺňa z veľkej časti voda, ktorá je veľmi vhodná pre prenášanie vibrácií. Aj základom dnešnej biomedicíny je, že všetko je zložené z kmitov, všetko vibruje. Všetky drobné – nami ani nevnímané – procesy nášho organizmu riadi náš mozog podľa vibrácií. Tieto vibrácie sú merateľné, a v diagnostike hrajú dôležitú úlohu zariadenia ktoré sú založené na získavaní informácií o vibráciách, napríklad EKG, CT, MR, EEG.

Nedávne výskumy naznačujú, že choroba je tiež vibrácia, je to výsledkom vibrácie vnímanej ako chybná. Avšak, podľa iných prípadov založených na empirických poznatkoch, zlá vibrácia nie je chyba – je len biologická adaptácia k životnej situácii. Náš organizmus jednoducho rezonuje pomocou svojich citlivých receptorov – čo spočíva vo vedou doposiaľ nie celkom objasnených procesoch – nielen na fyzické, ale aj na mentálne a duševné pocity. Tak môže byť pravdivé staré zistenie, že všetky choroby majú duševné pozadie. A naozaj: v skutočnosti všetky výnosy nášho života sa objavia aj vo fyzickom tele.

V čom nám teda môže Immunotic pomôcť?

Na vibrácie organizmu považované za poruchové vyvíja taký účinok, že disharmónia kmitov zanikne – a miesto nich organizmus naštartuje z pamäte svojej nekonečnej inteligencie tie správne harmonické vibrácie. Toto prístroj docieli pomocou špeciálnych obdĺžnikových signálov. Obdĺžnikový signál nie je prirodzená vlna, v informačnej zásobárni organizmu sa nenachádza žiadna podobná informácia, takže organizmus miesto nich použije v každom prípade vibrácie naplnené pôvodnými informáciami. A pôvodné informácie sú v prípade všetkých živých organizmov zdravie a harmónia – to je kľúč k prežitiu. Základnými informáciami ani nemôžu byť žiadne iné informácie, pretože by akákoľvek odchýlka mohla ohroziť nielen jednotlivcov a populáciu, ale aj samotný druh. Z uvedených vyplýva, že neharmonické (disharmonické) vibrácie nie sú chybné, ale sú to vibrácie naplnené takou informáciou navyše, ktorú vytvoril mozog k začatiu nejakého adaptačného procesu.

Pôsobenie frekvencií a impulzov prebieha na úrovni informácií, takže aj mozog zistí, že v organizme sa nachádza taká zmena, ktorá už nemá príčinu, a tak môže zmobilizovať energie potrebné na obnovenie.  Týmto vlastne pôsobí na samoliečiace procesy organizmu, ktoré hoci ešte doposiaľ veda presne nezadefinovala, ale niekoľkokrát ich zažila. Nemôžeme byť tak slepí, že by sme predpokladali, že naše telo držíme pri živote my sami na vedeckých základoch. Ľudský organizmus je oveľa starší ako ktorákoľvek veda, a disponuje takou elementárnou znalosťou a múdrosťou, ktoré podľa našich súčasných vedomostí nedokážeme pochopiť.

 

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA IMMUNOSLIM

Obezitu môžeme v dnešnej dobe považovať za civilizačnú chorobu. Okrem toho, že zapríčíňuje poruchy sebavedomia a prekáža nám pri každodennej činnosti, môže spôsobiť aj mnoho vážnych komplikácií. U ľudí s nadváhou je pravdepodobnosť vzniku ďalších ochorení oveľa väčšia.

Obezita je vlastne porucha, ktorá spôsobuje zmeny v rovnováhe energetickej bilancie. Toto sa prejavuje vo zvýšení príjmu potravy a/alebo v znížení spotreby energie, a to sa časom ukáže vo zvýšenom ukladaní tuku.

Príčiny obezity môžu byť rôzne: genetické faktory, stravovacie návyky, sedavý spôsob života, reakcie na lieky, choroba (hormonálna porucha), zmeny životného štýlu, stres, nesprávne vžité návyky, a hoci aj negatívne myšlienky a vzory.

Na určenie stupňa obezity sa používa index telesnej hmotnosti, čo znamená: telesná hmotnosť v kilogramoch delené druhou mocninou telesnej výšky. To je tzv. BMI (Body Mass Index). Na základe toho hovoríme o nadváhe, ak je hodnota indexu nad 25, o obezite ak je nad 30, a ťažkej obezite, ak dostaneme hodnotu 35-40 a vyššiu.

V dôsledku použitia prístroja ImmunoSlim sa informácia nadmerného ukladania normalizuje, tj. rovnovážna informačná porucha môže pominúť. Ak k tomu dôjde, organizmus sám využije a spotrebuje redundantné tukové zásoby a zbaví sa prebytočných kíl. To isté platí aj pre príliš malé množstvo tuku: aj v tomto prípade hovoríme o poruche, ktorá sa takisto môže používaním prístroja napraviť. Práve preto môžu prístroj s uspokojením používať nielen tí čo chcú schudnúť, ale aj tí, čo by radi pribrali. Nejde tu o žiadne odbúravanie tukov, ale o optimalizácii zásob. Ak niekto trpí vážnou chorobou a používa prístroj ImmunoSlim, môže sa stať, že nezačne schudnúť ale priberať po použití prístroja. To sa deje preto, že procesy odohrávajúce sa v organizme sú v tomto prípade zamerané predovšetkým na prežitie, a k tomu sú potrebné také rezervy, aké len dokáže organizmus uskladniť. Demoláciu tukových zásob začne až vtedy, ak už nepotrebuje nadbytočnú energiu pre regeneráciu.

Používaním prístroja ImmunoSlim sa udeje optimalizácia vibračných informácií týkajúcich sa uskladnenia. Ak sa v organizme podarí obnoviť informačné vibrácie prebytočného uskladnenia, chudnutie začne automaticky. Ak však medzi tým hladujeme kvantitatívne či kvalitatívne, v organizme sa znovu môže objaviť informácia skladovania. Aj preto je veľmi dôležité dopĺňať vitamíny a minerály v dostatočnom množstve, resp. zavedenie pravidelných stravovacích návykov.

Vo väčšine prípadov je problém telesnej hmotnosti náhradné konanie, je vyjadrením duševného problému. V prípade obezity je to zvyčajne ochranný mechanizmus v súvislosti s nemilovanosťou, v prípade abnormálnej chudosti akási projekcia celoživotnej neschopnosti seba samého.

 

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA ALLERGETIC

 

Alergia je abnormálna nadmerná aktivita imunitného systému organizmu. Podstatou ochorenia je, že imunitný systém organizmu podnikne útok aj voči takým látkam, ktoré nie sú za normálnych okolností nebezpečné. Príznaky alergie môžu mať v závislosti od príčin veľmi rozmanité formy. V prípade peľovej alergie je charakteristický zápal nosových a očných slizníc. Svrbenie a neustále syndrómy prechladnutia sú bohužiaľ veľmi nepríjemné.

Potravinová alergia je obranný mechanizmus voči nejakému jedlu, ktoré je za normálnych okolností neškodný pre nealergického človeka. Zvyčajne vyvoláva okamžité reakcie, niekoľko minút alebo sekúnd po konzumácii jedla. Tieto príznaky sú závažné, môžu byť aj život ohrozujúce.

O citlivosti na jedlo (intolerancii) hovoríme vtedy, ak sa po jedle objavujú nepríjemné príznaky. Reakcie v tomto prípade nie sú príliš rýchle, môžu sa prejaviť niekoľko hodín, možno dní po vstupe do organizmu. Citlivosť ovplyvňuje predovšetkým zažívacie ústrojenstvo, môžu ju sprevádzať bolesti brucha, nadúvanie, hnačka a zvracanie.

Základným problémom je, že v každom prípade sa musia hľadať individuálne príčiny problému.

Pri používaní prístroja Allergetic tie bunky organizmu, ktoré aplikujú reakciu v správnej miere, v skutočnosti pripomínajú – prostredníctvom komunikácie medzi bunkami – reaktívnym bunkám tie správne pomery. Správne vibrácie, ktoré dorazili do každej bunky organizmu najprv „upokoja” tieto prehnané imunitné reakcie všeobecnou harmonizáciu prostredia, v ktorom sa bunky priebežne obnovujú a regenerujú. Vo všeobecnosti sa môže povedať, že bunky odovzdávajú informácie, ktoré sú v nich geneticky kódované, resp. tie, ktoré v priebehu života zabudovali do svojej činnosti. Pokiaľ práve ide o chybnú, nadmernú reakciu voči nejakej látke, tak aj novovzniknutá bunka dedí tieto informácie. Preto je možné trpieť po celý život na príznaky alergie, aj keď tieto bunky, ktoré sa ako prvé zúčastnili týchto prehnaných reakcií odumierajú.

Frekvencie potrebné na uplatňovanie správnych informácií a impulzy sa do organizmu dostávajú pomocou prístroja Allergetic. Pri používaní sú omnoho menej očakávané príznaky naznačujúce reverziu ako pri používaní akéhokoľvek iného zariadenia Immunotic. Tu je vlastne potrebné pripomínať niektorým bunkám, čo dávnejšie vedeli, a čo ako geneticky zakódované informácie, kedykoľvek musia byť použiteľné.

V závislosti od tých „príliš“-reakcií musí byť použitie správnych reakcií uskutočniteľné v individuálne odlišnom čase.

Vo všeobecnosti alergia signalizuje na duševnej úrovni prílišné odmietnutie, ohraničenie, čo organizmus dokonale reprodukuje na fyzickej úrovni.

 

MECHANIZMUS ÚČINKU PRÍSTROJA Immunotic REmove

Úlohou nervového systému je adaptácia k životnému prostrediu a zosúladenie činnosti organizmu. Výsledkom fungovania nervovej sústavy je zrak, sluch, čuch, zmysel pre rovnováhu, chuť, a vnímanie kože a svalstva. Popri tom aj pohyb, celý metabolizmus, činnosť srdca a hormonálny systém sú systémy fungujúce na základe neurónových spojov. Formálnou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy je neurón, alebo nervová bunka, ktorá podľa činnosti môže byť zmyslového, motorického a asociačného (prepojovacieho) charakteru. Na podnety vnímané nervovým systémom organizmus reaguje reflexmi. Tieto reakcie môžu byť svalového resp. kožného pôvodu.

Ochrnutie znamená zlyhanie funkčnosti svalu alebo svalovej skupiny. Príslušná časť tela sa môže stať úplne necitlivou, tupou. Tento proces, samozrejme má rôzne stupne – brnenie, necitlivosť, slabosť.

Dôvodmi môžu byť:

  • ochorenia svalov
  • neurodegeneratívne ochorenia
  • detská obrna
  • nehodové zranenia
  • poranenia pri pôrode
  • závažné psychické problémy

Podľa najnovších výskumov organizmus používa nervové dráhy na realizáciu príkazu vydaného mozgom po ten bod, pokiaľ sú tie neporušené, nepoškodené, sú vhodné pre prenos nervového impulzu. Avšak tie isté výskumy priniesli ohromujúce poznatky: informácie vystupujúce z mozgu nemajú k dispozícii iba jedinú možnú cestu! Žiaľ, pozorovatelia vzťahov mozgu a nervového systému zatiaľ nenašli spôsob, akým by bolo možné nájsť a využiť tú druhú cestu, ale výskumy pokračujú ďalej.

Predstavte si stimuláciu mozgu, ako zablúdeného turistu v strede mesta, ktorý by sa chcel dostať do prímestského záhradného mesta, ale frekventovaná hlavná trieda je uzavretá. Potrebuje len taký polohovací systém, ktorý preňho „prepočíta” cestu s vynechaním uzavretej oblasti, aby mohol odovzdať svoje posolstvo. Je to nemožné? Predtým, než by sme súdili unáhlene, spomeňme si na „nemožné!” názory veľkých ľudí, ktoré považovali za nemožné lietajúce predmety ťažšie ako vzduch, alebo nutnosť viac ako piatich počítačov. Vtedy. Možno že o 100 rokov bude ochrnutie pomocou jednoduchého polohovacieho programu – liekov, zariadenia, či iného – jednoduchšie liečiteľné ako prechladnutie.

Do tej doby sme však frekvencie a impulzy prístroja Immunotic REmove nastavili tak, aby v prípadoch ochrnutia či poruchách prenosu impulzov pomáhal organizmu nájsť tú najkratšiu cestu, resp. aby začal používať regeneračné informácie poškodených nervových dráh, pokiaľ má k dispozícii dostatočné množstvo energie na vykonanie úlohy. Účinok prístroja REmove na informačnej úrovni v horeuvedených oblastiach môže vyžadovať od organizmu zvýšenú spotrebu  energie, preto je počas používania tohto zariadenia obzvlášť dôležité zabezpečenie odpočinku, relaxu, a prísunu živín.


  • Print
  • Facebook
  • email