Postup pri objednávke:

K objednávke nie je potrebná záloha. Objednávku je možné uskutočniť zadaním požadovaných údajov, odoslaním objednávky, alebo telefonicky. Objednané produkty doručujeme v rámci v celej krajiny nižšie uvedenými spôsobmi: POŠTOU, kuriérskou službou DPD alebo GLS,  na dobierku.

Pri dodaní, prevzatí balíka prosím skontrolujte jeho stav, a ak je poškodený, je možné spísať zápisnicu a v tomto prípade balíček nepreberte!

Spôsoby platby:

 

Hotovosť: Pri osobnom odbere je možná len hotovostná platba.

Platba na dobierku v hotovosti pri preberaní tovaru: kuriérovi pri doručení, na základe faktúry.

Bankový prevod: Môžete platiť prevoným príkazom z účtu na účet. (Akonáhle bude prevedená suma pripísaná na náš účet, po telefonickej konzultácii Vám pošleme objednaný tovar.)

Ceny na našich webových stránkach zahŕňajú DPH vo výške 25%.

Faktúru vystavuje Immunotic s.r.o.

Daňové číslo: 23456770-2-15

Mobil: +36307229393

pondelok-piatok: od 10:00 do 17:00

E-mail: info@immunotic.hu

 

 

Objednávka

Captcha image for Custom Contact Forms plugin. You must type the numbers shown in the image

Právo odstúpiť od zmluvy:

Kupujúci môže do ôsmich pracovných dní po prevzatí tovaru bez udania dôvodu odvolať svoj ​​nákup  podľa 17/1999. (II. 5.) Nariadenie vlády o zmluvách uzavretých medzi neprtomnými v súlade s  § 4 a § 5. Ak zakúpené zariadenie, jeho balenie a príslušenstvo bude vrátené v nepoškodenom stave na predajný servis.

Spoločnosť Immunotic s.r.o. vráti kúpnu cenu iba v prípade vrátenia nepoškodeného tovaru, v kompletnom balení.

Náklady na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy s vrátením tovaru vynaložených nákladov hradí zákazník.

Immunotic s.r.o. vráti kúpnu cenu výrobku najneskôr do 30 pracovných dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Záruka, záručné podmienky:

Na jednotlivé tovary dlhodobej spotreby sú pre záručné podmienky smerodatné pokyny Nariadenia vlády č. 151/2003. (IX.22).

Zákazník môže uplatniť výmenu do 72 hodín, ak riadnemu účelovému používaniu bráni vada na prístroji, obchodník má právo dať uvedené chyby preskúmať do servisného centra, a v prípadoch, keď chyba bola spôsobená neúčelovým používaním prístroja, náklady na opravu hradí kupujúci.

Pri poruchách prístrojov s vlastnou zárukou vystavenou Immunotic s.r.o. sa záručné opravy  môžu uplatniť v každom prípade na adrese  4400 Nyíregyháza Mák u. 68. V iných prípadoch sa prístroje môžu odovzdať na opravu do odborných servisov uvedených na záručných listoch vydaných výrobcami. Na záručné nároky uplatňované v rámci spotrebiteľskej zmluvy platia ustanovenia právneho predpisu 49/2003. (VII.30) GKM.

Immunotic s.r.o. môže bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu zmeniť obchodné podmienky a pravidlá. Všetky zmeny nadobúdajú platnosť v čase uverejnenia.

Immunotic s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo externé chyby, poškodenia a škody.

(napr., škody spôsobené: prevádzkovou poruchou; oneskoreným prenosom informácií; vírusmi; zlyhaním systému)

Ochrana osobných údajov:

Immunotic s.r.o. Vás týmto informuje, že Vaše osobné údaje eviduje v záujme prípadného neskoršieho preukazovania plnenia zmluvy a podmienok zmluvy. Tieto údaje neposkytne tretím osobám. Pri spracovávaní Vašich údajov konáme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.


  • Print
  • Facebook
  • email