Žiaľ – alebo  našťastie – sám  neviem ,  s vývojom prístroja  som  sa  začal  zaoberať  z  rodinných   dôvodov. Dlho  sme  s  manželkou rozmýšľali, či  vôbec  zverejníme  dosiahnuté  výsledky. Urobili sme tak…  Immunotic  sa  stal  plodom mojej  viacročnej  prieskumnej práce.
Chcel  by  som  sa  poďakovať  mnohým  ľuďom za  ich podporu, tým  ktorí  mi  pomáhali  vo vývoji a  skonštruovaní zariadenia. Ďakujem  za  to  veľké  množstvo prívetivosti a  srdečnosti , čo  som  dostal ako odplatu za  pozitívne zmeny.
Nie  je  možné  každého vyliečiť,  ale  mnohým  ľuďom  sa dá pomôcť , hoci  aj  dobrým slovom,  či  starostlivosťou. Som  hrdý  na to,  že  existuje  produkt, ktorý  montujú  tu  v  Maďarsku  ručne, je drahší,  ale aspoň  z  kvalitných materiálov. Som  hrdý  na to,  že  keď  odovzdám  niekomu prístroj,  hovorím-myslím si,  že  nech  pomôže  zasčloveku,  ktorý  to  práve  potrebuje. Som  hrdý  na to, že  použitie  prístroja  presvedčilo  aj  lekárov  o tom,  že  k  zdraviu  sa  niekedy  dá  dostať  aj  najjednoduchšou  cestou.

Balázs   Szloboda

„Som  v  takej  výnimočnej  situácii, že môžem  povedať: mohla som si vybrať. Súčasná  medicína nado  mnou  rozostrela  ruky  a  navrhla mi ako  šancu  -  vieru  v  štatistiku . Ja  som  tomu  neverila. Bola som nútená  vybrať  si  inú  cestu pre seba a  pre  svoju rodinu, veď  v každom  mojom  záchveve  chveli spolu  so  mnou. Aj  z  toho môže vysvitnúť,  že  na  zúfalstvo  vôbec  nebol  čas, ani príležitosť . Som  vďačná, že som  dostala  takého  partnera, ktorý ma v  tom  maximálne  podporoval a pomáhal  mi  na  všetkých  možných úrovniach. Takže  dnes  môžem povedať, že  som  úplne  zdravá a chcela  by  som   oboznámiť  s  týmto  ničomu  neporovnateľným  pocitom  každého, kto  je  otvorený  na  nové  zmeny . Pretože  Immunotic  je  niečo  úplne  iné, čo  som  doteraz  zažila.“

Sz. Botos  Mónika

Tím  Immunotic  pôsobí  v  oblasti  prevencie  a  podpory  zdravia . Zlepšenia  stavu  v  rámci  organizmu  dosiahnuté  stimulovaním imunitného  systému sú  následkom  vlastnej  reakcie  organizmu vlastným tempom  organizmu . Našim  cieľom  je  oboznámenie  ľudí  s  touto  alternatívou na udržanie  zdravia ,  predstavenie a popularizácia  prístroja  Immunotic  v čo najširšom okruhu. Spoločnosť  Immunotic  s.r.o. sa zaoberá  predovšetkým  výrobou  a  distribúciou  prístrojov,  resp. poskytuje uvedenie  testovacích  zariadení  do  prevádzky  v ambulanciách lekárov,  liečiteľov.

UPOZORNENIE! Použitie  nemôže  nahradiť  liečbu  predpísanú  ošetrujúcim  lekárom !


  • Print
  • Facebook
  • email